Investiții

  • Reabilitare și modernizare DC 70 Buciumi-Răstolț
  • Reabilitare și modernizare DC 70A Buciumi Sîngeorgiu de Meseș
  • Centrul de Informare Turistica în comuna Buciumi și Proximități
  • Drum de interes public in localitatea Buciumi (spre Castru)
  • Dotare Cămin Cultural